top of page

LISA Accessdatabas
Logistics Internal Sales Application

Omdöme från kunden

 

"Traditionellt har vi alltid lagt mycket tid på att skriva kravspecifikation och referensguide som sedan skulle godkännas av alla instanser och eventuellt modifieras innan den fryses. Alltså väldigt mycket torrsim innan man ens började programmera.  Med PB2 projektet och Assistance datautbildning öppnades möjligheten att testa en mer "inkrementell" uvecklingsteknik. Efter ett kort arbete med grundläggande krav och systemarkitektur låste vi in oss i ett konferensrum med en PC projektor, dator och Lisa vid tangentbordet.

 

Med denna metod växte systemet fram kontinuerligt framför våra ögon. Det blev klart på rekordtid,  kostade 30% mindre än vad vi hade budgeterat och fungerar mycket väl.

 

En starkt bidragande faktor i detta var Lisas kunskap och kompetens i utvecklingsverktyget samt hennes problemnära och konstruktiva angreppssätt. Lisa är dessutom mycket trevlig och positiv att ha att göra med vilket bidrog till att det blev ett roligt och framgångsrikt projekt. Vi är mycket nöjda."

Patrik Romeborn
Business Controller,
SKF Logistics Services

PB2 projektet

 

Denna Microsoft Access databas är en beställning av SKF Logistics Services och PB2 projektet påbörjades under 1999. Utveckling och programmering löpte på under ett års tid. PB2 driftsattes 2000 och används fortfarande av  SKF Logistics Services och de cirka trettio olika lagerställen som finns runt om i världen. 2005 utlystes en namntävling för att ge systemet ett namn och valet blev LISA, Logistics Internal Sales Application. Namnet är mitt i prick eftersom det också är namnet på programutvecklaren.

 

LISA är en högst levande programvara som korrigeras och förändras allt eftersom förutsättningarna i SKF:s organisation förändras. Systemet är numera ett av SKF:s nyckelsystem.

Systemet hanterar

 

  •  Inloggning med lösenord för respektive lagerställe

  •  Import av månadens debiteringar

  •  Kontroller av period och valutakurs

  •  Hantering av prislistor, rabatter

  •  Tillägg av nya kostnadsdrivare

  •  Validering och överföring av debiteringar till central databas och ekonomisystem

  •  Export av månadens debiteringar till Excel-fil för vidare bearbetning och statistik

  •  Underhållsrutiner - artiklar, kunder, valutatabeller med mera

  •  Statistik och uppföljning

  •  Utskrift av diverse rapporter

bottom of page