top of page

Målkort med viktning i Excel

Målkort.PNG

Detta Målkort skapades på uppdrag av Rejlers och är en Excel-kalkyl som beskriver operativa mål genom att sätta en aktivitetsplan. I Aktivitetsplanen viktas aktiviteterna i förhållande till varandra och beskriver fokusområden för ägare, kund/marknad, medarbetare, process och erbjudande.

 

De operativa målen som ska vara mätbara visas sedan i diagramform på Målkortet.

Kalkylen innehåller kalkylblad för att registrera de operativa målen, aktivitetsplanen, sammanställning för avdelningen och en manual för att fylla i bladen på ett korrekt sätt.

Här bredvid visas en bild på Målkortet.

bottom of page