top of page

Rapportmall i Word

Assesment plan.PNG

Ovan är ett exempel på en rapport-mall som är skapad i Word med innehållskontroller för att enkelt kunna fylla i rapporten. En del av kontrollerna är även kopplade till varandra om samma text ska visas på flera ställen, till exempel som rubrik i sidhuvudet eller sidfoten.

bottom of page