Rapportmall i Word

Ovan är ett exempel på en rapport-mall som är skapad i Word med innehållskontroller för att enkelt kunna fylla i rapporten. En del av kontrollerna är även kopplade till varandra om samma text ska visas på flera ställen, till exempel som rubrik i sidhuvudet eller sidfoten.

Assistance datautbildning AB, kontakt@assistance.se

Västra Götaland, Sverige - växel +46 (0)8 - 732 76 00

Följ oss
  • Facebook