Tjänster

1/3
Namnet Assistance vill påminna om företagets uppdrag...
att hjälpa och stödja i administrativa processer

En tjänst i Assistance datautbildning är mallar i PowerPoint och Word. Kalkyler i Excel eller programvaror i Access. Utbildningar i Microsoft Office-programmen, där Ert behov är.

Assistance datautbildning AB

org nr. SE556477614301

telefon +46 (0)70 662 32 09

Box 1002, 475 22 ÖCKERÖ

Sverige